Kakelugnar

Höjden av lyx i ett hem som man vill inreda i lantlig stil är en kakelugn. Kakelugnen förknippas för många med svenskt 1700-tal och 1800-tal, lantliga gårdar och torp. De är dessutom mycket vackra, och förhöjer ett rum inte bara genom att värma det, utan också genom sina blanka kakelplattor och sirliga mönster.

Den moderna kakelugnen har sitt ursprung i den brist på ved som uppstod i Sverige under 1700-talet. Sveriges största exportvara var då stångjärn, och för att framställa stångjärn gick det åt stora mängder ved. Dessutom gick det åt mycket ved för att värma upp de svenska hemmen. Det vanligaste sättet att värma upp hus på den tiden var nämligen öppna spisar, och när man eldade i öppna spisar förlorades så mycket som 90 procent av värmen genom skorstenen. Rikets Råd beslutade därför om ett forskningsuppdrag för att ta fram en eldstadstyp till Sveriges hushåll som var mer energisnål. Generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt fick uppdraget, och presenterade på hösten år 1767 sitt förslag på kakelugnen.800px-Svindersvik_2009n

Under hela 1800-talet och början av 1900-talet var kakelugnen den viktigaste värmekällan i bostäder i Sverige. Till en början var det bara överklassen som hade råd att installera denna nymodighet, men så småningom gjorde urbaniseringen att kakelugnen blev en vanlig företeelse i de flesta samhällsskikten. Kakelugnar tillverkades först av kakelugnsmakare, som arbetade lokalt, men med tiden utvecklades större fabriker som tillverkade kakel för ugnarna. En av pionjärerna på detta område var Rörstrand. Kakelugnen började konkurreras ut allt mer av centralvärmesystemets utbyggnad efter andra världskriget, men har upplevt en slags renässans i modern tid, framförallt som en följd av ett ökat intresse för kultur och byggnadsvård. Det handlar dels om att människor beställer nytillverkade kakelugnar (vilket man bland annat kan göra från Norrköpings kakelugnsmakeri och Lindholm Kakelugnar), dels om att människor restaurerar gamla kakelugnar.

En kakelugn gör sig kanske allra bäst i sovrummet, där den kan värma upp kalla händer och fötter under svenska vinternätter. Något annat som ökar komforten i sovrummet är en rejäl kontinentalsäng. Kombinationen av en bekväm kontinentalsäng och en varm och dekorativ kakelugn är för många sannolikt bilden av ett fulländat sovrum.